1
Không như các hình thức in thiệp mời khác (liên hoan, sự kiện, sinh nhật), in thiệp mời khai trương thường chủ yếu gử tới đối tác, khách hàng quan trọng, hay các công ty bạn bè, do đó việc thiết kế in thiệp mời khai trương phải thật đặc sắc cũng như tinh tế, để thể hiê

Comments

Who Upvoted this Story